Roope Luhtala

Ehdotuksia Edistyspuolueen virallisiksi kannoiksi

Aion ehdottaa Edistyspuolueen kesällä pidettävässä puoluekokouksessa muutamia muutoksia puolueen virallisiin kantoihin, sekä yleisohjelmaan. Ohessa lista ehdotettavista muutoksista:

 

Muutokset virallisiin kantoihin:

 

Lisättävät kannat:

- Maanomistusvero. Mikäli valtio turvaa joillekin yksinoikeuden sellaisen välttämättömän ja rajallisen resurssin käyttöön, mikä ei ole työn tulosta, tulee yksinoikeuden arvo periä yksinoikeuden haltijalta yhteisölle. Koska maa ei ole työn tulosta, tulee maanomistajien yksinoikeuksien arvo periä heiltä verottamalla heiltä toistuvasti osa heidän omistamansa maan kehittämättömästä arvosta.

 

- Haittaverotus. Edistyspuolue kannattaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta haittojen verottamiseen. Haitan tuottamisesta tulisi pääsääntöisesti periä tuotetun haitan suuruinen vero tai maksu. Näitä haitan tuottamisesta perittäviä veroja ja maksuja ovat mm. saastutusverot, maanomistusvero, metsästys- ja kalastuslupamaksut, luonnonvarojen käyttömaksut, virastojen ja muiden valtion laitosten palvelumaksut, sekä rikoksista määrätyt sakot. Rikoksista määrättyjen sakkojen suuruus tulisi olla vähintään tuotetun haitan suuruinen, tai rikoksella saavutettu hyöty jaettuna kiinnijäämisriskillä, riippuen siitä kumpi näistä on korkeampi.

 

- Sosiaaliturvatili. Suomalaisten sosiaaliturva tulisi järjestää sosiaaliturvatilin avulla. Sosiaaliturvatili toimii siten, että osa kansalaisten tuloista verotetaan kunkin kansalaisen henkilökohtaiselle tilille. Mikäli kansalainen jää työttömäksi tai tarvitsee rahaa terveydenhoitokuluihinsa, voi hän saada rahaa näihin kuluihin omalta sosiaaliturvatililtään. Tili toimii myös eläkesäästötilinä, eli sinne kertyneet säästöt määräävät eläkkeelle jäävän eläkkeen suuruuden. Sosiaaliturvatili kannustaa kansalaisia pitämään omat työttömyyden ja terveydenhoidon kulunsa pieninä, sillä näihin kuluihin käytetyt rahat pienentävät eläkettä. Niille kansalaisille, joiden sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee turvata välttämätön toimeentulo.

 

- Tasapainotettu budjettivaatimus. Valtiolla ei tule olla oikeutta kerryttää velkaa, sillä velanotto on tulonsiirto tulevilta sukupolvilta velkaa ottavalle sukupolvelle. Valtion ei tule myöskään kerätä omaisuutta, sillä omaisuuden kerääminen on tulonsiirto nykyiseltä sukupolvelta tuleville. Edistyspuolue kannattaa tasapainotetun budjettivaatimuksen lisäämistä perustuslakiin, jolloin valtion velvollisuus on pitää varat ja velat, ja tämän seurauksena myös tulot ja menot, yhtäsuurina. 

 

Perustulon kannattamisesta luopuminen johtaa paitsi perustulo-kannan, myös useamman kannan muuttumiseen. Ohessa muuttunut perustulo-kanta muut sekä muutetut ja poistettavat kannat:

 

- Perustulo. Edistyspuolue on luopunut perustuloa puoltavasta kannasta vuoden 2013 puoluekokouksessaan, ja kannattaa sosiaaliturvan järjestämistä sosiaaliturvatilin avulla. Mikäli haittaverojen tuotto joskus ylittää valtion menot, ja työn verotusta ei enää ole mahdollista laskea, tulee ylimenevä tuotto kuitenkin jakaa kansalaisille perustulona.

 

- Ansiosidonnainen työttömyysturva. Kannatamme verovaroin kustannetun ansiosidonnaisen työttömyysturvan vaiheittaista lopettamista. Mielestämme ansiosidonnaista työttömyysturvaa haluavien tulee hankkia tämä vakuutus esimerkiksi liittymällä työttömyyskassaan tai hankkimalla muu yksityinen työttömyysvakuutus.

 

- Lapsilisät-kanta voidaan poistaa kokonaan.

 

- Opintotuki-kanta voidaan poistaa kokonaan.

 

- Progressiivinen verotus. Mielestämme verotuksen progressiivisuus ei ole itseisarvo. Tärkeämpää on verotaakan vähentäminen kaikissa tuloluokissa, jotta verojärjestelmästä saataisiin työn tekemistä ja ahkeruutta tukeva.

 

- Sosiaaliturva-kanta voidaan poistaa kokonaan.

 

- Toimeentulotuki-kanta voidaan poistaa kokonaan.

 

- Työttömyys. Tekemätöntä työtä on loputtomasti, eikä työ lopu teknologisen kehityksen myötä, koska ihmisten tarpeet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Jotta mahdollisimman moneen tehtävään kannattaisi palkata tekijä ja jotta näitä töitä kannattaisi ottaa vastaan, on mielestämme ensisijaisen tärkeää keventää ja yksinkertaistaa verotusta, kehittää sosiaaliturvaa nykyistä kannustavammaksi sosiaaliturvatilin avullla, ja vähentää työllistämistä vaikeuttavia lakeja.

 

- Työttömyysturva-kanta voidaan poistaa kokonaan.

 

- Vanhustenhuolto. Mielestämme yhteiskunnan on huolehdittava vanhuksista niin, että jokainen voi elää ihmisarvoista elämää. Eläkkeelle jäävän eläke määräytyisi sosiaaliturvatilille kertyneiden säästöjen perusteella. Mikäli sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee eläköityvälle kuitenkin turvata välttämätön toimeentulo.

 

 

Muutokset yleisohjelmaan:

 

- Poistetaan kappale "Kannustavaan perustuloon".

 

- Kappale "Irti valtionvelasta" muutetaan seuraavanlaiseksi:

"Valtion menot tulee kattaa täysimääräisesti verotuloilla eikä velalla. Kannatamme tasapainotetun budjettivaatimuksen lisäämistä perustuslakiin, jolloin valtion velvollisuus on pitää varat ja velat, ja tämän seurauksena myös tulot ja menot, yhtäsuurina."

 

 

Lisätietoa muutoksiin liittyen löytyy seuraavista linkeistä: maanomistusverohaittaverotus, sosiaaliturvatili, tasapainotettu budjetti.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

"Tili toimii myös eläkesäästötilinä, eli sinne kertyneet säästöt määräävät eläkkeelle jäävän eläkkeen suuruuden."

Fylli täti joutuu eläköidyttyään kalliiseen operaatioon, ja kas, sinne paloi Fylli-tädin eläke. Olisikohan sittenkin tällainen yksilöiden riskejä hajauttava systeemi parempi? Vai ovatko vakuutusyhtiötkin pielessä toimintamalleissaan?

"Valtiolla ei tule olla oikeutta kerryttää velkaa, sillä velanotto on tulonsiirto tulevilta sukupolvilta velkaa ottavalle sukupolvelle. Valtion ei tule myöskään kerätä omaisuutta, sillä omaisuuden kerryttäminen on tulonsiirto nykyiseltä sukupolvelta tuleville."

Anna kun arvaan, itselläsi ei ole lainaa, tai senttiäkään rahaa säästössä, vaan pistät kaiken leveäksi heti kun saat, tai muutat pahvilaatikkoon heti kun tulot edes väliaikaisesti muuttuvat? Vai tasaatko sittenkin kulutustasi "yli ajan" toisaalta säästämällä, toisaalta lainaamalla?

Käyttäjän roopeluhtala kuva
Roope Luhtala

"Fylli täti joutuu eläköidyttyään kalliiseen operaatioon, ja kas, sinne paloi Fylli-tädin eläke. Olisikohan sittenkin tällainen yksilöiden riskejä hajauttava systeemi parempi? Vai ovatko vakuutusyhtiötkin pielessä toimintamalleissaan?"

Edistyspuolueen eläkekantaa ei olla muuttamassa, eli operaatio ei veisi eläkkeen perusosaa: "Perusturva tulee taata myös eläkeläisille. Eläkkeen ansiosidonnaisten osien tulisi vastata jo maksettuja eläkevakuutusmaksuja. Eräs ratkaisu tämän toteuttamiseksi olisi maksujen ja ansiosidonnaisen osan yksityistäminen."

"Anna kun arvaan, itselläsi ei ole lainaa, tai senttiäkään rahaa säästössä, vaan pistät kaiken leveäksi heti kun saat, tai muutat pahvilaatikkoon heti kun tulot edes väliaikaisesti muuttuvat? Vai tasaatko sittenkin kulutustasi "yli ajan" toisaalta säästämällä, toisaalta lainaamalla?"

Ihmisillä tulee olla oikeus säästää tai velkaantua halutessaan, mutta valtiolla ei tule olla oikeutta säästää tai velkaantua ihmisten puolesta.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

"Ihmisillä tulee olla oikeus säästää tai velkaantua halutessaan, mutta valtiolla ei tule olla oikeutta säästää tai velkaantua ihmisten puolesta."

Perustelisitko?

Kas kun pointti oli siinä, että yksilön tasolla on järkevämpää tasata kulutusta yli ajan välillä säästämällä ja välillä velkaantumalla, sen sijaan että elää koko ajan tasapainotetulla budjetilla. Sama koskee ihan yhtä lailla valtiota. Karrikoidusti kun tuo sinun systeemisi vie siihen suuntaan, että vuonna 1 voidaan polttaa rahaa kuin uunissa, kun taas seuraavana pistetään lappu luukulle.

Käyttäjän roopeluhtala kuva
Roope Luhtala Vastaus kommenttiin #3

"Kas kun pointti oli siinä, että yksilön tasolla on järkevämpää tasata kulutusta yli ajan välillä säästämällä ja välillä velkaantumalla, sen sijaan että elää koko ajan tasapainotetulla budjetilla. Sama koskee ihan yhtä lailla valtiota."

Ei koske.

"Karrikoidusti kun tuo sinun systeemisi vie siihen suuntaan, että vuonna 1 voidaan polttaa rahaa kuin uunissa, kun taas seuraavana pistetään lappu luukulle."

Tasapainotetusta budjettivaateesta ei seuraa rahan polttamista, vaan se että valtion tarjoamat palvelut maksaa juuri se sukupolvi joka niistä hyötyy. Jos valtio jonain vuonna lisää palvelujensa määrää, veroja täytyy nostaa. On reilua, että ne, jotka palveluista hyötyvät, maksavat palvelut veroissaan, sen sijaan että palvelut rahoitetaan velaksi, jolloin maksajina ovat tulevat sukupolvet.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #4

"Jos valtio jonain vuonna lisää palvelujensa määrää, veroja täytyy nostaa."

Tai vastaavasti, jos valtio pitää palveluiden määrän ennallaan, mutta verotulot vähenevät esimerkiksi laskusuhdanteen vuoksi, on valtion joko leikattava menojaan, tai kiristettävä verotusta. Molemmat ovat kontraktiivisia toimenpiteitä, joilla itse asiassa vahvistetaan entisestään käynnissä olevaa laskusuhdannetta.

Jos taas valtio noususuhdanteessa pitää palveluiden määrän ennallaan, se saa suhdannetilanteesta johtuen enemmän verotuloja, jolloin se voi joko keventää verotusta, tai lisätä palveluiden määrää. Molemmat ovat ekspansiivisia toimenpiteitä, jotka vahvistavat käynnissä olevaa noususuhdannetta.

Ja kas näin, olemme luoneet mukavan työkalun, jolla saada aikaan entistä suurempia suhdannevaihteluita, ja entistä epävarmempi taloudellinen toimintaympäristö.

Käyttäjän roopeluhtala kuva
Roope Luhtala Vastaus kommenttiin #5

"Tai vastaavasti, jos valtio pitää palveluiden määrän ennallaan, mutta verotulot vähenevät esimerkiksi laskusuhdanteen vuoksi, on valtion joko leikattava menojaan, tai kiristettävä verotusta. Molemmat ovat kontraktiivisia toimenpiteitä, joilla itse asiassa vahvistetaan entisestään käynnissä olevaa laskusuhdannetta."

Jos budjetin tasapainovaateessa otetaan huomioon taseen muutokset, on valtiolla mahdollisuus kasvattaa investointeja silloin kuin investoiminen on edullista. Esim. moottoritie kannattaa rakentaa laskusuhdanteessa, jolloin sen rakentamiskustannukset ovat alle tasearvon, ja ylijäämä voidaan palauttaa veronmaksajille.

Käänteisesti taseen huomioiminen myös motivoi päättäjiä realisoimaan valtion omaisuutta mahdollisimman korkeaan, eli tasearvon ylittävään hintaan.

Käyttäjän jln kuva
Jarno Luoma-Nirva

Muuten vaikuttavat hyviltä muutoksilta, mutta tuosta perustulon poistosta olisin kyllä eri mieltä. Sosiaaliturvatili ratkaisee näppärästi sellaisten sosiaaliturvan, jotka ovat enimmäkseen töissä ja joilla siten on sosiaaliturvatilillä rahaa jolla rahoittaa tilapäiset sosiaaliturvamenot ilman turhaa byrokratiaa.

Tämä on toki hyvä asia, mutta isompi ongelma minusta ovat pitkäaikaistyöttömät joiden ei nykyjärjestelmässä edes kannata mennä töihin, kun tukien menetykset syövät saman tien ansioiden lisäyksen elleivät sitten ylikin, puhumattakaan byrokratiasta mitä vaaditaan tsiljoonan erilaisten tukimuodon pyörittämiseen, hakemusten käsittelyyn ja yrittää edes vähän katsoa ettei hakemuksissa huijata kovin paljoa. Nuo ongelmat taas korjautuisivat nimenomaan perustulolla, sosiaaliturvatilistä ei ole niihin apua.

Kannatan siis sosiaaliturvatilin lisäämistä tavoitteisiin mutta perustulon rinnalle, ei tilalle. Jos noiden väliltä olisi pakko valita, perustulo olisi kuitenkin tärkeämpi parannus kuin sosiaaliturvatili. En kuitenkaan näe mitään syytä mikseivät ne voisi toimia rinnakkain.

Pistin muuten noista muutosehdotuksista äänestyksen tänne:
http://www.tyrannyofmajority.net/collective/edisty...

Toimituksen poiminnat