Roope Luhtala

Valehteleeko Ohi on -kampanja?

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg syyttää asevelvollisuuden lakkauttamista ajavaa Ohi on -kampanjaa valehtelusta. Nybergin mukaan kampanjan väite, jonka mukaan asevelvollisuus on kansantaloudellisesti kallis, ei pidä paikkaansa, sillä vuonna 2010 julkaistussa ns. Siilasmaan raportissa asevelvollisuuden on arvioitu olevan ammattiarmeijaa kustannustehokkaampi ratkaisu. Nyberg myös kysyy, miksi Siilasmaan raporttia ei ole noteerattu kampanjan nettisivuilla.

 

Siilasmaan raportti ei seuraavista syistä ole yhtä hyvä tietolähde asevelvollisuuskysymyksessä, kuin muut kampanjan sivuilta löytyvät lähteet:

 

- Raportissa ei verrata asevelvollisuuden ja sen vertailukelpoisen vaihtoehdon kustannuksia.

Raportti vertaa asevelvollisuuden kustannuksia ammattiarmeijaan, joka on muodostettu 60 000 kokopäiväisestä ammattisotilaasta. Asevelvollisuuden vertailukelpoinen vaihtoehto on kuitenkin muodostaa vapaaehtoisista varusmiehistä reserviläisarmeija. Esimerkiksi Vihreän miesliikkeen ja Sadankomitean vaihtoehtoiset maanpuolustusmallit perustuvat siihen.

Siilasmaan raportti perustelee vertailukelpoisen vaihtoehdon puuttumista sillä, että varusmiehille tehdyn kyselyn perusteella vain vähemmistö olisi astunut palvelukseen vapaaehtoisesti. Perustelu on heikko, sillä varusmiehille maksettavaa korvausta nostamalla palvelukseen astuisi luonnollisesti enemmän vapaaehtoisia varusmiehiä. Lainaus raportista:  

"Teettämämme alkukysely tukee käsitystämme, että vapaaehtoinen asepalvelus Suomessa ei olisi toimiva ratkaisu. Alkukyselyynvastanneista varusmiehistä 16 % oli samaa mieltä ja 16 % osittain samaa mieltä siitä, että olisi tullut varusmiespalvelukseen, jos se olisi ollut vapaaehtoista. Tämä ei ole riittävä määrä tarvittavan kokoisen reservin muodostamiseksi. Varusmiespalveluksen muodostuessa vapaaehtoiseksi on todennäköistä, että palvelukseen haluavien osuus pienenisi entisestään."

 


- Raportin lähtökohta oli turvata asevelvollisuuden säilyminen, ei selvittää puolueettomasti eri vaihtoehtoja

Raportin alkusanoissa kerrotaan raporttia edeltäneen Valtioneuvoston selonteon todenneen että "Asevelvollisuus on maanpuolustuksen peruspilari. Asevelvollisuudella on myös sotilaallista maanpuolustusta laajempi yhteiskunnallinen vaikutus." Raporttia laatineen selvitysryhmän tehtävänä olikin puolueettoman selvityksen sijaan: ”yhteiskunnan näkökulmasta arvioida järjestelmän toimivuuden turvaamiseen vaikuttavia kehityskulkuja sekä arvioida järjestelmän yhteiskunnallista vaikuttavuutta nyt ja tulevaisuudessa”.

Selvitysryhmän asiantuntijoiksi ja neuvottelukunnan jäseniksi valittiin useita asevelvollisuutta vahvasti kannattavia henkilöitä. Puolustusvoimien palveluksessa tai reserviläisyhdistyksissä työskentelevät henkilöt eivät ole asevelvollisuuskysymyksessä puolueettomia, sillä asevelvollisuuden lakkauttaminen uhkaa heidän työpaikkojaan.

Selvitystyöryhmän asenne paistaa raportista läpi. Asevelvollisuudella nähdään toistuvasti olevan erinäisiä vaikeasti mitattavia hyötyjä Suomelle. Raportti mm. mainitsee asevelvollisuuden edistävän maanpuolustustahtoa perustelematta asiaa sen kummemmin.

 

--

 

Asevelvollisuus on tapa hankkia maanpuolustuksessa tarvittava työvoima, ja näinollen ensisijaisesti kansantaloudellinen kysymys. Maanpuolustuksellista asiantuntemusta taas tarvitaan päättämään siitä miten maanpuolustus hankitulla työvoimalla toteutetaan.

 

Asevelvollisuuden kustannustehokkuutta osaavat parhaiten arvioida kansantaloustieteilijät, joilla ei ole henkilökohtaista intressiä asiassa. Kansantaloustieteilijöiden selvä enemmistö pitääkin asevelvollisuutta vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää kalliimpana tapana toteuttaa maanpuolustus. Taloustietelijöiden näkemyksiä löytyy osoitteesta: http://ohion.fi/faktaa.htm

 

Siilasmaan raportti ei ole ensimmäinen jonkun eturyhmän etua ajava puolueellinen selvitys joka Suomessa on tehty, eikä luultavasti viimeinenkään. On mielestäni kyseenalaista, että Puolustusvoimat ja Puolustusvoimien työntekijöiden edunvalvojat, kuten mm. Aliupseeriliitto yrittävät vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen väittämällä toistuvasti asevelvollisuuden olevan kustannustehokas ratkaisu, vaikka väitteelle ei ole taloustieteellisiä perusteita.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat