Roope Luhtala

Reserviläisliitto tyrmää Ohi on -kampanjan väitteet

Reserviläisliitto sanojensa mukaan tyrmää uusimmalla kannanotollaan asevelvollisuuden lakkauttamista ajavan Ohi on -kampanjan väitteet, joiden mukaan asevelvollisuus on kansantaloudellisesti kallis, epätasa-arvoinen ja realistisia uhkakuvia ajatellen vanhentunut puolustusratkaisu.

 

Reserviläisliitto vetoaa kannanotossaan pari vuotta sitten julkaistuun ns. Siilasmaan raporttiin, jossa todettiin asevelvollisuuden olevan kustannustehokas ratkaisu verrattuna ammattiarmeijaan. Kirjoitin jo aiemmin Siilasmaan raportin puolueellisuudesta, sekä siitä että raportissa ei ole laskettu asevelvollisuudelle vertailukelpoisen vaihtoehdon kustannuksia.

 

Kannanottoon on linkitetty myös pdf-muotoinen esitys, jossa käydään läpi Ohi on -kampanjan väitteitä, ja perustellaan yhdella virkkeellä miksi ne eivät pidä paikkaansa. Lainaus esityksen sivuilta 3-4:

"Ohi on –kansalaisaloitteen väittämät
• Yleinen asevelvollisuus on kallis järjestelmä
• Ammattarmeija olisi laadullisesti parempi ja motivoituneempi
• Puolustus voitaisiin rakentaa myös vapaaehtoisen tai puoliammattimaisen palveluksen varaan
• Perinteistä puolustusta ei enää tarvita, koska uhkakuvat ovat muuttuneet
• Vain miespuolista ikäluokkaa koskeva asevelvollisuus on epätasa-arvoinen

Väittämät eivät pidä paikkaansa
• Yleinen asevelvollisuus on poikkeuksellisen edullinen tapa järjestää puolustus
• Yleisen asevelvollisuuden kautta palvelukseen saadaan ikäluokan paras osaaminen ja fyysinen kunto
• Puolustusvoimien tehtävänä on jatkossakin koko maan puolustus mikä edellyttää suurta sodan ajan vahvuutta
• Vaikka teknisten aselajien ja sodankäyntimenetelmien merkitys on kasvanut, ei niillä kyetä pitämään hallussa laajoja alueita
• Naisilla on mahdollisuus vapaaehtoiseen palvelukseen"

 

Tässä vielä samat väittämät järjestettynä perustelun erikoisuuden mukaan erikoisin ensin:

 

1. Reserviläisliiton mukaan Ohi on -kampanjan väite "Vain miespuolista ikäluokkaa koskeva asevelvollisuus on epätasa-arvoinen" ei pidä paikkaansa sillä "Naisilla on mahdollisuus vapaaehtoiseen palvelukseen".

Enemmistö suomalaisista ymmärtänee, että tasa-arvoa ei ole miehille säädetty velvollisuus, joka on naisille vain mahdollisuus. On kummallista, että Reserviläisliitto menee väittämään jotain, minkä suuri osa suomalaisista voi suoralta kädeltä todeta vääräksi.

 

2. Toisen Ohi on -kampanjan väitteen mukaan "Yleinen asevelvollisuus on kallis järjestelmä", ja Reserviläisliiton mukaan väite on väärä koska "Yleinen asevelvollisuus on poikkeuksellisen edullinen tapa järjestää puolustus".

Reserviläisliitto siis kuvittelee kumoavansa kampanjan sivuilla kaikkien luettavissa olevat kansantaloustieteilijöiden näkemykset eipäs-juupas -argumentaatiolla.

 

3. Reserviläisliiton mukaan kampanja väittää että "Ammattarmeija olisi laadullisesti parempi ja motivoituneempi". Kampanjan sivuilta tälläistä väitettä ei löydy, joskin kampanjan järjestötukijan Vihreän miesliikkeen vaihtoehtoisessa maanpuolustusmallissa todetaan että vapaaehtoisesti armeijaan tulevat ovat motivoituneempia kuin sinne pakotetut, mikä lienee maalaisjärjellä käsitettävissä.

Reserviläisliiton vasta-argumentti ei ota kantaa motivaatiokysymykseen vaan toteaa asian vierestä että "Yleisen asevelvollisuuden kautta palvelukseen saadaan ikäluokan paras osaaminen ja fyysinen kunto". Liiton väite, jonka mukaan asevelvollisuusarmeija olisi laadullisesti parempi voi pitää paikkansa, mikäli laatua mitataan menestymisellä siviiliammatissa. Siviiliammatissaan menestyvät eivät välttämättä astuisi muiden mukana armeijaan vapaaehtoismallissa, mutta toisaalta he maksaisivat pidentyneen työuransa seurauksena enemmän veroja. Vapaaehtoismallissa maanpuolustuksen erityistehtäviin voitaisiin kuitenkin saada kyvykästä ainesta nostamalla erityistehtävistä maksettavaa palkkaa.

 

4. Kampanjan väitettä "Puolustus voitaisiin rakentaa myös vapaaehtoisen tai puoliammattimaisen  palveluksen varaan" voidaan perustella sillä että näin on toimittu jo lähes kaikissa muissa asevelvollisuudesta luopuneissa Euroopan maissa. Reserviläisliiton vasta-argumentti "Puolustusvoimien tehtävänä on jatkossakin koko maan puolustus mikä edellyttää suurta sodan ajan vahvuutta" perustuu uskomukseen että vapaaehtoisista varusmiehistä ei voitaisi muodostaa suurta reserviä.

Tällä hetkellä kuitenkin vain 36% ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen, ja koulutusmäärät olisi mahdollista pitää korkeina myös vapaaehtoisessa mallissa, mikäli varusmiehille maksettavaa korvausta nostettaisiin. Varusmiehille maksettavan korvauksen nostaminen ei lisää kansantaloudellisia kustannuksia, vaan sen seurauksena maanpuolustuksen kustannukset jakautuvat tasaisemmin kaikille kansalaisille, eivätkä varusmiehet enää maksa muita suurempaa osaa pakkotyön muodossa perittävänä verona.

 

5. Kampanja ei ole tarkkaanottaen väittänyt että "Perinteistä puolustusta ei enää tarvita, koska uhkakuvat ovat muuttuneet" kuten Reserviläisliiton kannaotossa lukee, vaan että asevelvollisuus on "realistisia uhkakuvia ajatellen vanhentunut puolustusratkaisu". Reserviläisliitto kommentoi uhkakuvakysymystä seuraavasti: "Vaikka teknisten aselajien ja sodankäyntimenetelmien merkitys on kasvanut, ei niillä kyetä pitämään hallussa laajoja alueita".

Vapaaehtoisista varusmiehistä on kuitenkin edelleen mahdollista muodostaa suuri reservi pienemmällä kansantaloudellisella kokonaisrasituksella kuin asevelvollisuusjärjestelmässä.

 

--

 

Vaikka Reserviläisliiton perustelut ovat heikohkoja, on sillä kuitenkin selvästi Ohi on -kampanjaa paremmat resurssit levittää sanomaansa. Reserviläisliitto on lakisääteisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen suurin jäsenjärjestö. Maanpuolustuskoulutusyhdistys sai vuonna 2012 valtion tukea 1 754 000 euroa. Myös Puolustusvoimat ja puolustusministeri ovat mukana tiedotustaistelurintamassa.

 

Ohi on -kampanjan tähänastinen budjetti on ollut (lahjoituksilla kerätty) alle 300 euroa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Enologi kuva
Aki Pulli

Totta on, että nykyjärjestelmän puolustajat huutavat usein omia argumenttejaan ymmärtämättä Ohi on -ihmisten omaa argumentointia. Toisaalta Ohi on-kampanjan olisi pitänyt tehdä edes summittaisia laskelmia eri korvaavien mallien kustannuksista ja panostuksesta, jotta asiasta olisi oikeasti saatu keskustelua. Nyt Ohi on-väittämät on helppo ohittaa ilman suurempaa syväanalyysia pelkkänä haihatteluna.

Siilasmaan raportti, vaikka olikin asiallinen noin kokonaisuutena, jätti punnitsematta usean erinomaisen vaihtoehtoisen tavan a) järjestää asevelvollisuus ja b) järjestää puolustus. Sen johtopäätös ja ilmeisesti toimeksianto-olettama oli 1900-luvun asevelvollisuusmallin jonkinasteinen päivitys 2000-luvulle. Sen se hoiti ihan OK, mutta kun kerran työryhmä asetetaan, jossa ihmisiä, jotka oletettavasti osaavat myös ajatella, olisi ollut mielekästä tutkia ja laskea eri vaihtoehtoja ja määritellä myös konkreettiset tarpeet erillisinä osioina. Onhan aivan eri asia kouluttaa sotilaita johonkin kansainväliseen kriisinhallintaan tai aitoihin sotiin jossain kaukana kuin joutua massamobilisaation oloissa puolustamaan maata osin kivikautisen, osin huippumodernin suurvalta-armeijan hyökkäystä vastaan.

Toisaalta Ohi on -kampanjakaan ei lähde syvemmälle. Siinä mielessä sekä Ohi on että Siilasmaan raportti ovat kumpikin jääneet puolitiehen, josta sitten kummankin kannan puolustajien on hyvä heitellä toista puolivillaisilla argumenteilla ilman tarkempaa perehtymistä valiideihin puutteisiin tai unohtuneisiin aspekteihin.

Käyttäjän roopeluhtala kuva
Roope Luhtala

"Toisaalta Ohi on-kampanjan olisi pitänyt tehdä edes summittaisia laskelmia eri korvaavien mallien kustannuksista ja panostuksesta, jotta asiasta olisi oikeasti saatu keskustelua."

Oletko perehtynyt esim. Vihreän miesliikkeen armeijamallin laskelmiin? http://ohion.fi/tilalle.htm

Käyttäjän Enologi kuva
Aki Pulli

Olen tutustunut ja malli on yksi hyvä pohja keskusteluun - mutta vain yksi. Pitäisi olla 4-5 erityyppistä mallia, joiden välillä vertailuja hyödyistä ja haitoista. Sekä suorista että välillisistä kustannuksista.

Sdankomitean mallia en pidä hyvänä edes keskustelun pohjaksi, samoin Tanskan puolustustarpeet ja turvallisuusuhat hyvin erilaiset Suomeen verrattuna. Ruotsissa taas uudistus ei ole toiminut kunnolla ja tuskin toimiikaan. Ruotsin geopoliittinen asema sen verran Suomea edullisempi, ettei se ehkä edes ole elämän ja kuoleman kysymys.

Fakta on, että nykymuotoinen maanpuolustus on malli "halpis" sekä kaluston, varustuksen että reserviläisten taistelukykyisenä pitämisen osalta. Numerot vakuuttavia, mutta kalusto-, varustus- ja ajantasaisen reserviläisharjoituksen puutteet tekevät Suomen raskaasta maan kokoon nähden suuren, mutta suorituskyvyltään kaukana optimaalisesta olevan aseellisen joukon. Lisäksi tasa-arvoon ja kansantalouteen liittyvät ongelmat koskien nykymuotoista asevelvollisuutta, sen selektiivisyyttä ja haittaa, ovat vielä erillinen ongelmavyyhtensä..

Käyttäjän roopeluhtala kuva
Roope Luhtala Vastaus kommenttiin #4

"Fakta on, että nykymuotoinen maanpuolustus on malli "halpis""

Eli kansantaloustietelijät ovatkin väärässä? http://www.ohion.fi/faktaa.htm

Käyttäjän Enologi kuva
Aki Pulli Vastaus kommenttiin #6

Et ymmärtänyt. Köyhällä ei ole varaa halpaan kun se tulee loppujen lopuksi aika kalliiksi... Halpis ei ole kustannustehokas.

Toimituksen poiminnat